ENERJİ SINIFLANDIRMALARI DEĞİŞTİ...

ENERJİ SINIFLANDIRMALARI DEĞİŞTİ...
Aydınlatma Armatürleri için Enerji Verimliliği etiketleme gerekliliklerine ilişkin yenid Düzenleme ; Aydınlatma özelliği olan ürünlere ilişkin Enerji Etiketleme Yönetmeliği olan (EU) 2019/2015 , tüm EU Üye Devletlerinde geçerli hale geldi ve ışık kaynakları için EU enerji etiketinin yeni bir versiyonunu tanıttı. 1 Mart 2022'den itibaren herhangi bir AB Ülkesinde satılan ürünler üzerinde bu etiketlemenin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu etiketlerdeki en önemli değişiklik, A-G ölçeğine (A++-E'den) dönülmüş olması ve bir QR Kodunun etiket üzerine dahil edilmesidir. Aynı gün ışık kaynaklarına yönelik yeni Ecodesign kuralları da bu ışık kaynakları için geçerli hale geldi.
Bu Yönetmelik ayrıca, 25 Aralık 2019 itibarıyla, 874/2012 sayılı Yetkilendirilmiş Yönetmelik (AB) ile armatürlere tahsis edilen eski enerji etiketini de kaldırmıştır. Bu, eski enerji etiketinin artık AB pazarına sunulan armatürler için uygulanamayacağı anlamına gelmiştir.
Bu tür ışık kaynakları içeren ürünler için Yönetmelik, 1 Mart 2022'den itibaren, içerilen ışık kaynağının enerji verimliliği sınıfı hakkında aşağıdaki cümleyi kullanarak bilgi verilmesini zorunlu kılmıştır:
Bu ürün, <X> enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir.
(burada <X>,  yerine ışık kaynağının enerji verimliliği sınıfı yazılacaktır)