The H-K effect (Helmholtz-Kohlrausch) Etkisi

The H-K effect (Helmholtz-Kohlrausch) Etkisi


Direkt , Endirekt, Genel ve Vurgulu aydınlatmanın tek kaynağı olarak günümüzde vazgeçilmez haline gelen canlı doygun renkli LED'leri kullanarak aydınlatılan Detroit Metropolitan Havalimanı yolcu tünelindeki Helmholtz-Kohlrausch etkisinin bir örneğini görebilirsiniz..

Özetle Aydınlık gibi gözüken ancak fotometrik büyüklükler anlamında düşük mertebede aydınlatılan bir tünel, ancak parlaklık ve doygun renkler nedeni ile olumsuz hissettirmeyecek seviyede aydınlatılmış hissi veriyor...

H-K Effect (Helmholtz-Kohlrausch) Optik mühendisliğin etkin kullanımı için gerekli her türlü ölçüm hizmetleri için  www.labbee.com.tr