IES TM 21 Projeksiyonu

IES TM 21 Projeksiyonu


LED Aydınlatmanın faydalarından biri, çok uzun süreler kullanım ömrü. Diğer aydınlatma teknolojilerinden farklı olarak, LED'ler kullanım ömürlerinde tipik olarak kalıcı şekilde arıza yapmamalarına rağmen zamanla fotometrik performanslarında kademeli olarak değer kayıpları meydana gelmektedir. Zaman içinde bir noktada, bir LED Aydınlatma armatüründen yayılan ışık, artık aydınlatıcı özelliği olmadığı algısını oluşturacak bir seviyeye kadar düşer. Bir LED kaynağının bu "kullanışlı ömrüne" ne zaman ulaşıldığını anlamak aydınlatma tasarımında önemlidir.


ANSI/IES LM-80-15, LED'lerin ışık akılarında meydana gelebilecek degredasyon sonrası amortisman davranışını ölçmek için yaygın olarak kullanılan IES standardıdır. LED cihaz üreticileri, LED üreticilerinin yaptırdığı 6.000 saat veya daha uzun süreli testler boyunca toplanan verilerle ürünleri için rutin olarak ANSI IES TM21 projeksiyon hesaplamaları yaparak Aydınlatma Armatürlerinin ne kadar süre ile sahada kullanabileceğini ortaya koymaktadırlar. Labbee Laboratuvarları IES TM 21 Projeksiyon hesaplamarları konusunda ülkemizde bulunan tüm Aydınlatma Üreticisi müşterilerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.