Entegre Optik Ölçüm Küresi (Ulbricht / Integrated Sphere)

Entegre Optik Ölçüm Küresi (Ulbricht / Integrated Sphere)
Bütünleştirilmiş küreler farklı boyutlarda olabilmektedir. 0.5 m, 1.5 m ve 2m gibi farklı çaplarda olabilmektedir. Peki boyutlarının farklı olması ne anlama gelmektedir. 0.5 m çapındaki kürelerde led çiplere ait veriler ölçülmektedir. 1.5m ve 2m çaplarındaki kürelerde armatürlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Ölçümlerimizi yaparken ölçüm sonuçlarımızın doğru olabilmesi adına ölçüm yapılacak numune boyutu ile küre boyutunu kıyaslamak gerekir. Ölçüm yapılan numunenin boyutu kürenin boyutunun 2/3 geçmemelidir.
Küre ölçüm sonucu bize ne verir?
Küre ile yapılan ölçüm sonucunda,
Armatüre ait
ışık akısı lümen değeri,
Armatüre ait verimlilik lm/w,
Renk sıcaklığı Kelvin,
Renksel geriverim CRI,
Kromatik koordinat ölçümleri ve renk üçgenindeki yeri (x, y, u’, v’, Dx,, Dy),
PPF ve PAR ölçümleri,
Renk spektrumu (380nm 780nm)