LED Işık Kaynaklarında Stabilizasyon

LED Işık Kaynaklarında Stabilizasyon
Katı hal aydınlatma (LED) ürünleri için stabilizasyon:

LED ışık kaynaklarının fotometrik ölçümleri yapılırken armatürün ışık çıkışı (lux,lumen) ve elektrik gücü dikkate alınarak stabilizasyonuna karar verilir. Işık kaynağına enerji verilip ardı sıra fotometrik ölçüm yapılamaz, bu şekilde yapılacak bir ölçüm armatüre ait gerçek değerleri yansıtmayacaktır. Armatür stabilasyon aşaması için gonyofotometre veya küre içerisine kullanıldığı konumda yerleştirilmesi gerekir ardından armatüre enerji verilir ve aşağıdaki yollar izlenerek armatürün stabilizasyonuna karar verilir.

Stabilizasyon için gereken süre, test edilen SSL ürünlerinin türüne bağlıdır. Stabilizasyon süresi genellikle 30 dakika (küçük entegre LED lambalar) ile büyük SSL aydınlatma armatürleri için 2 saat veya daha fazla olabilmektedir. En az 3 okumanın varyasyonu (maksimum - minimum) belirlendiğinde kararlılığa ulaşıldığına karar verilebilir. ışık çıkışı ve elektrik gücü, 15 dakika aralıklarla alınan 30 dakikalık bir süre boyunca % 0.5'in altında olmalıdır.

Özetle; her armatürün stabil olma süresi farklıdır, belirli bir süre belirleyerek genellemeler yapmak yanlış olacaktır. Stabilizasyona ölçümler sonucunda net bilgiler ışığında karar verilmelidir.